Názov indikácie, stačí zadať len časť názvu, napríklad "reum"

Indikačná skupina Kožné choroby (dospelí) vek 18 a viac

Atopická a seboroická dermatitída, lichen planus

Kód indikácie: X/2,   Indikačná skupina: Kožné choroby (dospelí)

Typ úhrady poisťovňou: B, Doba liečby: 21 dní,   Liečbu predpisuje: kožný lekár, alergológ

Zoznam diagnóz

Atopická dermatitída, kód diagnózy: L20

Seboroická dermatitída, kód diagnózy: L21

Lichen planus - plochý lišaj, kód diagnózy: L43

Kontraindikácie

Impetiginácia.

Chronické alebo recidivujúce ekzémy, lokalizované i generalizované formy

Kód indikácie: X/1,   Indikačná skupina: Kožné choroby (dospelí)

Typ úhrady poisťovňou: B, Doba liečby: 21 dní,   Liečbu predpisuje: kožný lekár

Zoznam diagnóz

Alergická kontaktná dermatitída, kód diagnózy: L23

Iritačná kontaktná dermatitída, kód diagnózy: L24

Nešpecifikovaná kontaktná dermatitída, kód diagnózy: L25

Kontraindikácie

Mikrobiálny ekzém. Impetiginácia.

Poznámka

Kúpeľnú starostlivosť možno pri tejto indikácii uhrádzať z prostriedkov verejného zdravotného poistenia najviac raz za rok.

Psoriáza, parapsoriáza - veľkoložisková forma

Kód indikácie: X/3,   Indikačná skupina: Kožné choroby (dospelí)

Typ úhrady poisťovňou: A, Doba liečby: 28 dní,   Liečbu predpisuje: kožný lekár

Zoznam diagnóz

Psoriáza, kód diagnózy: L40

Kontraindikácie

Psoriasis pustulosa generalisata Zumbusch. Impetiginácia.

Acne vulgaris - nejazviace formy

Kód indikácie: X/5,   Indikačná skupina: Kožné choroby (dospelí)

Typ úhrady poisťovňou: C, Doba liečby: 21 dní,   Liečbu predpisuje: kožný lekár

Zoznam diagnóz

Akné, kód diagnózy: L70

Kontraindikácie

Impetiginácia.

Stavy po popáleninách, poleptaniach a po rekonštrukčných výkonoch, kde hrozí značné zvrašťovanie jaziev do 6 mesiacov po zahojení

Kód indikácie: X/8,   Indikačná skupina: Kožné choroby (dospelí)

Typ úhrady poisťovňou: A, Doba liečby: 28 dní,   Liečbu predpisuje: plastický chirurg, chirurg, kožný lekár

Zoznam diagnóz

Popálenina a poleptanie hlavy a krku, kód diagnózy: T20

Popálenina a poleptanie trupu, kód diagnózy: T21

Popálenina a poleptanie pleca a hornej končatiny okrem zápästia a ruky, kód diagnózy: T22

Popálenina a poleptanie zápästia a ruky, kód diagnózy: T23

Popálenina a poleptanie bedier a dolnej končatiny okrem členka a nohy, kód diagnózy: T24

Popálenina a poleptanie členkového kĺbu a nohy, kód diagnózy: T25

Popáleniny a poleptania viacerých oblastí tela, kód diagnózy: T29

Popálenina a poleptanie bližšie neurčenej oblasti tela, kód diagnózy: T30

Popáleniny klasifikované podľa rozsahu postihnutého povrchu tela, kód diagnózy: T31

Poleptania klasifikované podľa rozsahu postihnutého povrchu tela, kód diagnózy: T32

Kontraindikácie

Impetiginácia.

Generalizovaná alebo artropatická psoriáza

Kód indikácie: X/4,   Indikačná skupina: Kožné choroby (dospelí)

Typ úhrady poisťovňou: A, Doba liečby: 28 dní,   Liečbu predpisuje: kožný lekár, reumatológ

Zoznam diagnóz

Psoriáza, kód diagnózy: L40

Kontraindikácie

Impetiginácia.

Acne vulgaris - jazviace formy

Kód indikácie: X/6,   Indikačná skupina: Kožné choroby (dospelí)

Typ úhrady poisťovňou: C, Doba liečby: 21 dní,   Liečbu predpisuje: kožný lekár

Zoznam diagnóz

Akné, kód diagnózy: L70

Kontraindikácie

Impetiginácia.

Stavy po rozsiahlych popáleninách a poleptaniach, kde hrozí zvrašťovanie jaziev od 6 do 12 mesiacov po zahojení v prípade neindikovania kúpeľnej liečby podľa X/8

Kód indikácie: X/9,   Indikačná skupina: Kožné choroby (dospelí)

Typ úhrady poisťovňou: B, Doba liečby: 28 dní,   Liečbu predpisuje: plastický chirurg, chirurg, kožný lekár

Zoznam diagnóz

Popálenina a poleptanie hlavy a krku, kód diagnózy: T20

Popálenina a poleptanie trupu, kód diagnózy: T21

Popálenina a poleptanie pleca a hornej končatiny okrem zápästia a ruky, kód diagnózy: T22

Popálenina a poleptanie zápästia a ruky, kód diagnózy: T23

Popálenina a poleptanie bedier a dolnej končatiny okrem členka a nohy, kód diagnózy: T24

Popálenina a poleptanie členkového kĺbu a nohy, kód diagnózy: T25

Popáleniny a poleptania viacerých oblastí tela, kód diagnózy: T29

Popálenina a poleptanie bližšie neurčenej oblasti tela, kód diagnózy: T30

Kontraindikácie

Impetiginácia.