Názov indikácie, stačí zadať len časť názvu, napríklad "reum"

Indikačná skupina Choroby z povolania (dospelí) vek 18 a viac

Chronické ochorenie pečene toxického pôvodu a stavy po vírusovej hepatitíde s pretrvávajúcimi prejavmi poškodenia pečene, ktoré boli uznané ako choroba z povolania, pri pretrvávaní znakov poškodenia pečene

Kód indikácie: XII/7,   Indikačná skupina: Choroby z povolania (dospelí)

Typ úhrady poisťovňou: C, Doba liečby: 21 dní,   Liečbu predpisuje: klinika pracovného lekárstva, internista, hepatológ, infektológ, gastroeneterológ

Zoznam diagnóz

Akútna hepatitída A, kód diagnózy: B15

Akútna hepatitída B, kód diagnózy: B16

Iné akútne vírusové hepatitídy, kód diagnózy: B17

Chronická vírusová hepatitída, kód diagnózy: B18

Kontraindikácie

Pokročilá nedostatočnosť pečene.

Poznámka

Indikáciu vždy overuje klinika pracovného lekárstva.

Choroby periférneho alebo centrálneho nervového systému bez výrazných psychických porúch vyvolané toxickými látkami, hlukom alebo fyzikálnymi škodlivinami

Kód indikácie: XII/8,   Indikačná skupina: Choroby z povolania (dospelí)

Typ úhrady poisťovňou: C, Doba liečby: 21 dní,   Liečbu predpisuje: klinika pracovného lekárstva, neurológ

Zoznam diagnóz

Systémové atrofie prvotne postihujúce centrálny nervový systém pri chorobách zatriedených inde, kód diagnózy: G13

Parkinsonizmus pri chorobách zatriedených inde, kód diagnózy: G22

Iné degeneratívne poruchy nervového systému pri chorobách zatriedených inde, kód diagnózy: G32

Iné poruchy periférneho nervového systému, kód diagnózy: G64

Mononeuropatie hornej končatiny, kód diagnózy: G56

Mononeuropatia pri chorobách zatriedených inde, kód diagnózy: G59

Polyneuropatia pri chorobách zatriedených inde, kód diagnózy: G63

Kontraindikácie

žiadne

Poznámka

Indikáciu vždy overuje klinika pracovného lekárstva.

Pneumokonióza všetkých štádií s poruchou ventilačnej funkcie

Kód indikácie: XII/5,   Indikačná skupina: Choroby z povolania (dospelí)

Typ úhrady poisťovňou: C, Doba liečby: podľa potreby dní,   Liečbu predpisuje: klinika pracovného lekárstva, oddelenie TaRCH

Zoznam diagnóz

Pneumokonióza zapríčinená azbestom a inými nerastnými vláknami, kód diagnózy: J61

Pneumokonióza zapríčinená inými anorganickými prachmi, kód diagnózy: J63

Nešpecifikovaná pneumokonióza, kód diagnózy: J64

Choroby dýchacích ciest zapríčinené špecifickým organickým prachom, kód diagnózy: J66

Pneumokonióza baníkov uhoľných baní, kód diagnózy: J60

Silikóza, kód diagnózy: J62

Kontraindikácie

Ak ide o silikotuberkulózu, treba postupovať podobne, ako je uvedené vo všeobecných kontraindikáciách. Fajčenie.

Poznámka

Indikáciu vždy overuje klinika pracovného lekárstva.

Ochorenia kostí, kĺbov, svalov, šliach, ciev a nervov končatín spôsobených prácou s vibrujúcimi nástrojmi a zariadením alebo dlhodobým nadmerným jednostranným preťažením

Kód indikácie: XII/4,   Indikačná skupina: Choroby z povolania (dospelí)

Typ úhrady poisťovňou: C, Doba liečby: 21 dní,   Liečbu predpisuje: klinika pracovného lekárstva, neurológ, ortopéd

Zoznam diagnóz

Poranenie cestujúceho v osobnom aute pri zrážke s osobným dodávkovým alebo nákladným autom, kód diagnózy: V43

Preťaženie a namáhavé alebo opakované pohyby, kód diagnózy: X50

Závislosť od prístrojov a technických pomôcok nezatriedená inde, kód diagnózy: Z99

Kontraindikácie

žiadne

Poznámka

Indikáciu vždy overuje klinika pracovného lekárstva.

Liečba pracovníkov vystavených riziku ionizujúceho žiarenia po 10 rokoch expozície v II. alebo III. kategórii rizika žiarenia podľa predpisu pre pracoviská s rádioaktívnymi látkami a doliečovanie poškodení ionizujúcim žiarením v dôsledku prekročenia prípustných limitov

Kód indikácie: XII/1,   Indikačná skupina: Choroby z povolania (dospelí)

Typ úhrady poisťovňou: C, Doba liečby: 28 dní,   Liečbu predpisuje: klinika pracovného lekárstva

Zoznam diagnóz

Presne určený typ nedopravnej nehody, ALE spôsob dopravy poraneného neznámy, kód diagnózy: V88

Kontraindikácie

žiadne

Poznámka

Indikáciu vždy overuje klinika pracovného lekárstva.

Ochorenie vyvolané prácou v stlačenom vzduchu (iba kostné a zhybové zmeny)

Kód indikácie: XII/3,   Indikačná skupina: Choroby z povolania (dospelí)

Typ úhrady poisťovňou: C, Doba liečby: 21 dní,   Liečbu predpisuje: klinika pracovného lekárstva, ortopéd

Zoznam diagnóz

Iné a bližšie neurčené nehody pri vodnej doprave, kód diagnózy: V94

Závislosť od prístrojov a technických pomôcok nezatriedená inde, kód diagnózy: Z99

Kontraindikácie

žiadne

Poznámka

Indikáciu vždy overuje klinika pracovného lekárstva.

Následky poškodenia dýchacích ciest leptavými parami, plynmi a dráždivými prachmi

Kód indikácie: XII/6,   Indikačná skupina: Choroby z povolania (dospelí)

Typ úhrady poisťovňou: C, Doba liečby: 21 dní,   Liečbu predpisuje: klinika pracovného lekárstva, oddelenie TaRCH

Zoznam diagnóz

Choroby dýchacích ciest zapríčinené špecifickým organickým prachom, kód diagnózy: J66

Choroby dýchacej sústavy zapríčinené vdychovaním chemikálií, plynov, dymov a výparov, kód diagnózy: J68

Kontraindikácie

Fajčenie.

Poznámka

Indikáciu vždy overuje klinika pracovného lekárstva.

Bronchiálna astma profesionálna

Kód indikácie: XII/10,   Indikačná skupina: Choroby z povolania (dospelí)

Typ úhrady poisťovňou: C, Doba liečby: podľa potreby dní,   Liečbu predpisuje: klinika pracovného lekárstva, oddelenie TaRCH, interné oddelenie alebo alergologické pracovisko

Zoznam diagnóz

Astma - záduch, kód diagnózy: J45

Kontraindikácie

Fajčenie.

Poznámka

Indikáciu vždy overuje klinika pracovného lekárstva.

Profesionálne dermatózy s výnimkou infekčných profesionálnych dermatóz

Kód indikácie: XII/2,   Indikačná skupina: Choroby z povolania (dospelí)

Typ úhrady poisťovňou: C, Doba liečby: 28 dní,   Liečbu predpisuje: klinika pracovného lekárstva, kožný lekár

Zoznam diagnóz

Alergická kontaktná dermatitída, kód diagnózy: L23

Iritačná kontaktná dermatitída, kód diagnózy: L24

Kontraindikácie

Impetiginizácia, bronchiálna astma alebo astmatoidná bronchitída.

Poznámka

Indikáciu vždy overuje klinika pracovného lekárstva.