Názov indikácie, stačí zadať len časť názvu, napríklad "reum"

Indikačná skupina Onkologické choroby (deti) vek < 18 rokov

Onkologické choroby po skončení komplexnej onkologickej liečby (vrátane chemoterapie a rádioterapie) do 12 mesiacov bez akýchkoľvek známok recidívy ochorenia

Kód indikácie: XXI/1,   Indikačná skupina: Onkologické choroby (deti)

Typ úhrady poisťovňou: A, Doba liečby: 21 - 28 dní,   Liečbu predpisuje: onkológ

Zoznam diagnóz

Zhubný nádor pery, kód diagnózy: C00

Zhubný nádor koreňa jazyka, kód diagnózy: C01

Zhubný nádor iných a nešpecifikovaných častí jazyka, kód diagnózy: C02

Zhubný nádor ďasna, kód diagnózy: C03

Zhubný nádor ústnej spodiny, kód diagnózy: C04

Zhubný nádor podnebia, kód diagnózy: C05

Zhubný nádor iných a nešpecifikovaných častí úst, kód diagnózy: C06

Zhubný nádor príušnej žľazy, kód diagnózy: C07

Zhubný nádor iných a nešpecifikovaných veľkých slinných žliaz, kód diagnózy: C08

Zhubný nádor mandlí, kód diagnózy: C09

Zhubný nádor ústnej časti hltana (orofaryngu), kód diagnózy: C10

Zhubný nádor nosohltana (nazofaryngu), kód diagnózy: C11

Zhubný nádor hruškovitého zálivu (sinus pyriformis), kód diagnózy: C12

Zhubný nádor hrtanovej časti hltana (hypofaryngu), kód diagnózy: C13

Zhubný nádor iných a nepresne určených lokalizácií v oblasti pery, ústnej dutiny a hltana, kód diagnózy: C14

Zhubný nádor pažeráka, kód diagnózy: C15

Zhubný nádor žalúdka, kód diagnózy: C16

Zhubný nádor tenkého čreva, kód diagnózy: C17

Zhubný nádor hrubého čreva, kód diagnózy: C18

Zhubný nádor rektosigmoidového spojenia, kód diagnózy: C19

Zhubný nádor konečníka, kód diagnózy: C20

Zhubný nádor anusu a análneho kanála, kód diagnózy: C21

Zhubný nádor pečene a vnútropečeňových žlčových ciest, kód diagnózy: C22

Zhubný nádor žlčníka, kód diagnózy: C23

Zhubný nádor iných a nešpecifikovaných častí žlčových vývodov, kód diagnózy: C24

Zhubný nádor podžalúdkovej žľazy, kód diagnózy: C25

Zhubný nádor iných a nepresne určených častí tráviacich orgánov, kód diagnózy: C26

Zhubný nádor nosovej dutiny a stredného ucha, kód diagnózy: C30

Zhubný nádor prinosových dutín, kód diagnózy: C31

Zhubný nádor hrtana, kód diagnózy: C32

Zhubný nádor priedušnice, kód diagnózy: C33

Zhubný nádor priedušiek a pľúc, kód diagnózy: C34

Zhubný nádor týmusu, kód diagnózy: C37

Zhubný nádor srdca, medzipľúcia (mediastína) a pohrudnice, kód diagnózy: C38

Zhubný nádor iných a nepresne určených miest dýchacej sústavy a vnútrohrudníkových orgánov, kód diagnózy: C39

Zhubný nádor kosti a kĺbovej chrupky končatín, kód diagnózy: C40

Zhubný nádor kosti a kĺbovej chrupky iných a nešpecifikovaných lokalizácií, kód diagnózy: C41

Malígny melanóm kože, kód diagnózy: C43

Iné zhubné nádory kože, kód diagnózy: C44

Mezotelióm, kód diagnózy: C45

Kaposiho sarkóm, kód diagnózy: C46

Zhubný nádor periférnych nervov a autonómneho nervového systému, kód diagnózy: C47

Zhubný nádor retroperitonea a peritonea, kód diagnózy: C48

Zhubný nádor iného spojivového a mäkkého tkaniva, kód diagnózy: C49

Zhubné nádory prsníka, kód diagnózy: C50

Zhubný nádor vulvy (ženského ohanbia), kód diagnózy: C51

Zhubný nádor pošvy, kód diagnózy: C52

Zhubný nádor krčka maternice, kód diagnózy: C53

Zhubný nádor tela maternice, kód diagnózy: C54

Zhubný nádor bližšie neurčenej časti maternice, kód diagnózy: C55

Zhubný nádor vaječníka, kód diagnózy: C56

Zhubný nádor iných a nešpecifikovaných ženských pohlavných orgánov, kód diagnózy: C57

Zhubný nádor placenty (postieľky), kód diagnózy: C58

Zhubný nádor penisu, kód diagnózy: C60

Zhubný nádor predstojnice - prostaty, kód diagnózy: C61

Zhubný nádor semenníkov, kód diagnózy: C62

Zhubný nádor iných bližšie nešpecifikovaných mužských pohlavných orgánov, kód diagnózy: C63

Zhubný nádor obličky okrem obličkovej panvičky, kód diagnózy: C64

Zhubný nádor obličkovej panvičky, kód diagnózy: C65

Zhubný nádor močovodu, kód diagnózy: C66

Zhubný nádor močového mechúra, kód diagnózy: C67

Zhubný nádor iných bližšie nešpecifikovaných močových orgánov, kód diagnózy: C68

Zhubný nádor oka a očných adnexov, kód diagnózy: C69

Zhubný nádor mozgových plien (meningov), kód diagnózy: C70

Zhubný nádor mozgu, kód diagnózy: C71

Zhubný nádor miechy, hlavových nervov a iných častí centrálneho nervového systému, kód diagnózy: C72

Zhubný nádor štítnej žľazy, kód diagnózy: C73

Zhubný nádor nadobličky, kód diagnózy: C74

Zhubný nádor iných žliaz s vnútorným vylučovaním a blízkych štruktúr, kód diagnózy: C75

Zhubný nádor inej a nepresne určenej lokalizácie, kód diagnózy: C76

Sekundárny a nešpecifikovaný zhubný nádor lymfatických uzlín, kód diagnózy: C77

Sekundárny zhubný nádor dýchacích a tráviacich orgánov, kód diagnózy: C78

Sekundárny zhubný nádor na iných miestach, kód diagnózy: C79

Zhubný nádor bez bližšieho určenia lokalizácie, kód diagnózy: C80

Hodgkinova choroba, kód diagnózy: C81

Folikulárny (nodulárny) non-Hodgkinov lymfóm, kód diagnózy: C82

Difúzny non-Hodgkinov lymfóm, kód diagnózy: C83

Periférne a kožné T-bunkové lymfómy, kód diagnózy: C84

Iné a nešpecifikované typy non-Hodgkinovho lymfómu, kód diagnózy: C85

Zhubné imunoproliferačné choroby, kód diagnózy: C88

Mnohonásobný myelóm (plazmocytóm) a zhubné nádory z plazmatických buniek, kód diagnózy: C90

Lymfatická leukémia, kód diagnózy: C91

Myeloická leukémia, kód diagnózy: C92

Monocytová leukémia, kód diagnózy: C93

Iné leukémie so špecifikovaným typom buniek, kód diagnózy: C94

Leukémia nešpecifikovaného bunkového typu, kód diagnózy: C95

Iné a nešpecifikované zhubné nádory lymfatického, krvotvorného a príbuzného tkaniva, kód diagnózy: C96

Zhubné nádory s viacnásobným primárnym výskytom na rozličných miestach, kód diagnózy: C97

Karcinómy in situ ústnej dutiny, pažeráka a žalúdka, kód diagnózy: D00

Karcinómy in situ iných a nešpecifikovaných tráviacich orgánov, kód diagnózy: D01

Karcinómy in situ stredného ucha a dýchacej sústavy, kód diagnózy: D02

Melanóm in situ, kód diagnózy: D03

Karcinómy in situ kože, kód diagnózy: D04

Karcinómy in situ prsníka, kód diagnózy: D05

Karcinómy in situ krčka maternice, kód diagnózy: D06

Karcinómy in situ iných a nešpecifikovaných pohlavných orgánov, kód diagnózy: D07

Karcinómy in situ iných a nešpecifikovaných lokalizácií, kód diagnózy: D09

Kontraindikácie

Recidíva, metastázy, karcinomatózna kachexia.