Názov indikácie, stačí zadať len časť názvu, napríklad "reum"

Indikačná skupina Choroby obehového ústrojenstva (deti) vek < 18 rokov

Systémové reumatické a iné kolagénové ochorenie s postihnutím obehového aparátu i kĺbové formy

Kód indikácie: XXII/5,   Indikačná skupina: Choroby obehového ústrojenstva (deti)

Typ úhrady poisťovňou: A, Doba liečby: 21 - 28 dní,   Liečbu predpisuje: kardiológ, reumatológ

Zoznam diagnóz

Polyarteritis nodosa a príbuzné choroby, kód diagnózy: M30

Iné nekrotizujúce vaskulopatie, kód diagnózy: M31

Systémový lupus erythematosus, kód diagnózy: M32

Dermatopolymyozitída, kód diagnózy: M33

Systémová skleróza, kód diagnózy: M34

Iné systémové postihnutie spojivového tkaniva, kód diagnózy: M35

Reumatická horúčka - febris rheumatica bez zmienky o postihnutí srdca, kód diagnózy: I00

Kontraindikácie

Aktivita zápalových procesov, pokojová alebo nočná dýchavica, bakteriálna endokarditída, prejavy stázy vo veľkom obehu, blokády III. stupňa so stavmi bezvedomia v anamnéze.

Vrodené a získané srdcové chyby a chyby veľkých ciev pred operáciou

Kód indikácie: XXII/3,   Indikačná skupina: Choroby obehového ústrojenstva (deti)

Typ úhrady poisťovňou: A, Doba liečby: 21 - 28 dní,   Liečbu predpisuje: kardiológ

Zoznam diagnóz

Vrodené chyby srdcových dutín a ich spojenia, kód diagnózy: Q20

Vrodené chyby srdcových priehradiek, kód diagnózy: Q21

Vrodené chyby pulmonálnej a trikuspidálnej chlopne, kód diagnózy: Q22

Vrodené chyby aortálnej a mitrálnej chlopne, kód diagnózy: Q23

Iné vrodené chyby srdca, kód diagnózy: Q24

Vrodené chyby veľkých artérií, kód diagnózy: Q25

Vrodené chyby veľkých žíl, kód diagnózy: Q26

Iné vrodené chyby obehovej sústavy, kód diagnózy: Q28

Kontraindikácie

Aktivita zápalových procesov, pokojová alebo nočná dýchavica, bakteriálna endokarditída, prejavy stázy vo veľkom obehu, blokády III. stupňa so stavmi bezvedomia v anamnéze.

Stavy po akútnej karditíde (reumatická horúčka, para- a postinfekčná karditída) od 3 do 12 mesiacov po vymiznutí aktivity

Kód indikácie: XXII/1,   Indikačná skupina: Choroby obehového ústrojenstva (deti)

Typ úhrady poisťovňou: A, Doba liečby: 21 - 28 dní,   Liečbu predpisuje: kardiológ, reumatológ

Zoznam diagnóz

Reumatická horúčka - febris rheumatica bez zmienky o postihnutí srdca, kód diagnózy: I00

Reumatická horúčka s postihnutím srdca, kód diagnózy: I01

Akútny zápal srdcového svalu - myocarditis acuta, kód diagnózy: I40

Zápal srdcového svalu - myokarditída - pri chorobách zatriedených inde, kód diagnózy: I41

Kontraindikácie

Aktivita zápalových procesov, pokojová alebo nočná dýchavica, bakteriálna endokarditída, prejavy stázy vo veľkom obehu, blokády III. stupňa so stavmi bezvedomia v anamnéze.

Stavy po operáciách vrodených alebo získaných chýb obehového ústrojenstva do 6 mesiacov po operácii

Kód indikácie: XXII/4,   Indikačná skupina: Choroby obehového ústrojenstva (deti)

Typ úhrady poisťovňou: A, Doba liečby: 21 - 28 dní,   Liečbu predpisuje: kardiochirurg, kardiológ

Zoznam diagnóz

Vrodené chyby srdcových dutín a ich spojenia, kód diagnózy: Q20

Vrodené chyby srdcových priehradiek, kód diagnózy: Q21

Vrodené chyby pulmonálnej a trikuspidálnej chlopne, kód diagnózy: Q22

Vrodené chyby aortálnej a mitrálnej chlopne, kód diagnózy: Q23

Iné vrodené chyby srdca, kód diagnózy: Q24

Vrodené chyby veľkých artérií, kód diagnózy: Q25

Vrodené chyby veľkých žíl, kód diagnózy: Q26

Iné vrodené chyby obehovej sústavy, kód diagnózy: Q28

Kontraindikácie

Aktivita zápalových procesov, pokojová alebo nočná dýchavica, bakteriálna endokarditída, prejavy stázy vo veľkom obehu, blokády III. stupňa so stavmi bezvedomia v anamnéze.

Chronické karditídy

Kód indikácie: XXII/2,   Indikačná skupina: Choroby obehového ústrojenstva (deti)

Typ úhrady poisťovňou: A, Doba liečby: 21 - 28 dní,   Liečbu predpisuje: kardiológ, reumatológ

Zoznam diagnóz

Iné reumatické choroby srdca, kód diagnózy: I09

Zápal vnútrosrdia - endokarditída - nešpecifikovanej chlopne, kód diagnózy: I38

Zápal vnútrosrdia - endokarditída - chlopňové chyby pri chorobách zatriedených inde, kód diagnózy: I39

Kontraindikácie

Aktivita zápalových procesov, pokojová alebo nočná dýchavica, bakteriálna endokarditída, prejavy stázy vo veľkom obehu, blokády III. stupňa so stavmi bezvedomia v anamnéze.