Názov indikácie, stačí zadať len časť názvu, napríklad "reum"

Indikačná skupina Choroby tráviaceho ústrojenstva (deti) vek < 18 rokov

Chronické ochorenie žlčníka a žlčových ciest, vrodené poruchy tvorby žlče a biliárnej sekrécie, chronické cholecystitídy, biliárne dyspepsie, stavy po operáciách žlčníka a žlčových ciest do 6 mesiacov po operácii

Kód indikácie: XXIII/4,   Indikačná skupina: Choroby tráviaceho ústrojenstva (deti)

Typ úhrady poisťovňou: A, Doba liečby: 21 - 28 dní,   Liečbu predpisuje: hepatológ,gastroenterológ, chirurg

Zoznam diagnóz

Žlčové kamene - cholelithiasis, kód diagnózy: K80

Zápal žlčníka - cholecystitis, kód diagnózy: K81

Iné choroby žlčníka, kód diagnózy: K82

Iné choroby žlčových ciest, kód diagnózy: K83

Kontraindikácie

Obštrukcia alebo infekcia žlčových ciest, empyém žlčníka, cholangitis. Ťažké poruchy výživy, opakovaná hemateméza a meléna.

Chronické choroby pankreasu, stavy po akútnej pankreatitíde, pankreatická achýlia vrodená a získaná, mukoviscidóza, stavy po operáciách a úrazoch pankreasu do 6 mesiacov po úraze alebo operácii

Kód indikácie: XXIII/5,   Indikačná skupina: Choroby tráviaceho ústrojenstva (deti)

Typ úhrady poisťovňou: A, Doba liečby: 21 - 28 dní,   Liečbu predpisuje: gastroenterológ, chirurg

Zoznam diagnóz

Iné choroby podžalúdkovej žľazy, kód diagnózy: K86

Choroby žlčníka, žlčových ciest a podžalúdkovej žľazy pri chorobách zatriedených inde, kód diagnózy: K87

Črevná malabsorpcia, kód diagnózy: K90

Pozákrokové ochorenia tráviacej sústavy nezatriedené inde, kód diagnózy: K91

Kontraindikácie

Častá exacerbácia pankreatitídy. Ťažké poruchy výživy, opakovaná hemateméza a meléna.

Stavy po brušných operáciách do 6 mesiacov po operácii

Kód indikácie: XXIII/7,   Indikačná skupina: Choroby tráviaceho ústrojenstva (deti)

Typ úhrady poisťovňou: A, Doba liečby: 21 - 28 dní,   Liečbu predpisuje: chirurg

Zoznam diagnóz

Pozákrokové ochorenia tráviacej sústavy nezatriedené inde, kód diagnózy: K91

Kontraindikácie

Ťažké poruchy výživy, opakovaná hemateméza a meléna.

Iné choroby tráviacej sústavy spojené s poruchami výživy a celkové oslabenie zdravotného stavu

Kód indikácie: XXIII/6,   Indikačná skupina: Choroby tráviaceho ústrojenstva (deti)

Typ úhrady poisťovňou: A, Doba liečby: 21 - 28 dní,   Liečbu predpisuje: gastroenterológ, endokrinológ

Zoznam diagnóz

Iné choroby tráviacej sústavy, kód diagnózy: K92

Choroby iných tráviacich orgánov pri chorobách zatriedených inde, kód diagnózy: K93

Kontraindikácie

Ťažké poruchy výživy, opakovaná hemateméza a meléna.