Názov indikácie, stačí zadať len časť názvu, napríklad "reum"

Indikačná skupina Choroby z poruchy látkovej výmeny a žliaz s vnútornou sekréciou (deti) vek < 18 rokov

Diabetes mellitus

Kód indikácie: XXIV/1,   Indikačná skupina: Choroby z poruchy látkovej výmeny a žliaz s vnútornou sekréciou (deti)

Typ úhrady poisťovňou: A, Doba liečby: 21 - 28 dní,   Liečbu predpisuje: diabetológ, endokrinológ

Zoznam diagnóz

Diabetes mellitus závislý od inzulínu, kód diagnózy: E10

Diabetes mellitus súvisiaci s podvýživou, kód diagnózy: E12

Iný bližšie určený diabetes mellitus, kód diagnózy: E13

Kontraindikácie

Nestabilizovaný diabetes.

Ťažká obezita pri zvýšení náležitej hmotnosti o viac ako 50 %

Kód indikácie: XXIV/2,   Indikačná skupina: Choroby z poruchy látkovej výmeny a žliaz s vnútornou sekréciou (deti)

Typ úhrady poisťovňou: C, Doba liečby: 21 - 28 dní,   Liečbu predpisuje: endokrinológ

Zoznam diagnóz

Tučnota - obezita, kód diagnózy: E66

Kontraindikácie

žiadne

Choroby štítnej žľazy vrátane pooperačných stavov do 12 mesiacov po stabilizácii

Kód indikácie: XXIV/3,   Indikačná skupina: Choroby z poruchy látkovej výmeny a žliaz s vnútornou sekréciou (deti)

Typ úhrady poisťovňou: A, Doba liečby: 21 - 28 dní,   Liečbu predpisuje: endokrinológ, chirurg

Zoznam diagnóz

Poruchy činnosti štítnej žľazy súvisiace s nedostatkom jódu a podobné ochorenia, kód diagnózy: E01

Iná netoxická struma, kód diagnózy: E04

Tyreotoxikóza - hypertyreóza, kód diagnózy: E05

Kontraindikácie

Mentálna retardácia ťažkého stupňa, imobilita.