Názov indikácie, stačí zadať len časť názvu, napríklad "reum"

Indikačná skupina Nervové choroby (deti) vek < 18 rokov

Detská mozgová obrna (mozočkové syndrómy a príbuzné stavy a hybné poruchy v rámci malých mozočkových postihnutí)

Kód indikácie: XXVI/3,   Indikačná skupina: Nervové choroby (deti)

Typ úhrady poisťovňou: A, Doba liečby: 21 - 28 dní,   Liečbu predpisuje: neurológ, lekár FBLR

Zoznam diagnóz

Iné poruchy mozgu, kód diagnózy: G93

Detské mozgové ochrnutie, kód diagnózy: G80

Kontraindikácie

Mentálna retardácia znemožňujúca spoluprácu pri liečebnej rehabilitácii. Kožné defekty, stavy neovplyvniteľné rehabilitáciou.

Svalová dystrofia a iné svalové ochorenia

Kód indikácie: XXVI/2,   Indikačná skupina: Nervové choroby (deti)

Typ úhrady poisťovňou: A, Doba liečby: 21 - 28 dní,   Liečbu predpisuje: neurológ, lekár FBLR

Zoznam diagnóz

Primárne poruchy svalov, kód diagnózy: G71

Poruchy nervovosvalovej platničky a svalu pri chorobách zatriedených inde, kód diagnózy: G73

Kontraindikácie

Kožné defekty, stavy neovplyvniteľné rehabilitáciou.