Názov indikácie, stačí zadať len časť názvu, napríklad "reum"

Indikačná skupina Choroby pohybového ústrojenstva (deti) vek < 18 rokov

Vrodené ortopedické chyby pohybového aparátu

Kód indikácie: XXVII/2,   Indikačná skupina: Choroby pohybového ústrojenstva (deti)

Typ úhrady poisťovňou: A, Doba liečby: 21 - 28 dní,   Liečbu predpisuje: ortopéd, lekár FBLR

Zoznam diagnóz

Vrodené deformácie bedIER, kód diagnózy: Q65

Vrodené deformácie nôh, kód diagnózy: Q66

Iné vrodené chyby končatiny (končatín), kód diagnózy: Q74

Vrodené chyby chrbtice a kostí hrudníka, kód diagnózy: Q76

Vrodené chyby svalov a kostí nezatriedené inde, kód diagnózy: Q79

Kontraindikácie

žiadne

Juvenilná progresívna artritída a iné chronické ochorenia zhybov a chrbtice

Kód indikácie: XXVII/1,   Indikačná skupina: Choroby pohybového ústrojenstva (deti)

Typ úhrady poisťovňou: A, Doba liečby: 21 - 28 dní,   Liečbu predpisuje: neurológ, reumatológ, ortopéd, lekár FBLR

Zoznam diagnóz

Juvenilná artritída, kód diagnózy: M08

Juvenilná artritída pri chorobách zatriedených inde, kód diagnózy: M09

Artropatie pri iných chorobách zatriedených inde, kód diagnózy: M14

Spondylitis ankylosans, kód diagnózy: M45

Iné zápalové spondylopatie, kód diagnózy: M46

Iné deformujúce dorzopatie, kód diagnózy: M43

Kontraindikácie

Výrazné obehové poruchy.

Vertebrogénny syndróm s prechodnými bolestivými poruchami chrbtice, sústavne liečený (vrátane koreňových syndrómov vertebrogénneho pôvodu)

Kód indikácie: XXVII/4,   Indikačná skupina: Choroby pohybového ústrojenstva (deti)

Typ úhrady poisťovňou: A, Doba liečby: 21 - 28 dní,   Liečbu predpisuje: ortopéd, neurológ, lekár FBLR

Zoznam diagnóz

Kyfóza a lordóza, kód diagnózy: M40

Osteochondróza chrbtice, kód diagnózy: M42

Iné deformujúce dorzopatie, kód diagnózy: M43

Spondylóza, kód diagnózy: M47

Iné spondylopatie, kód diagnózy: M48

Spondylopatie pri chorobách zatriedených inde, kód diagnózy: M49

Poruchy krčných medzistavcových platničiek, kód diagnózy: M50

Iné poruchy medzistavcových platničiek, kód diagnózy: M51

Iné dorzopatie nezatriedené inde, kód diagnózy: M53

Pozákrokové poruchy svalovej a kostrovej sústavy nezatriedené inde, kód diagnózy: M96

Kontraindikácie

žiadne

Skoliózy - mobilné v sústavnej rehabilitačnej starostlivosti (doložiť popisom rtg snímky)

Kód indikácie: XXVII/5,   Indikačná skupina: Choroby pohybového ústrojenstva (deti)

Typ úhrady poisťovňou: A, Doba liečby: 21 - 28 dní,   Liečbu predpisuje: ortopéd, lekár FBLR

Zoznam diagnóz

Kyfóza a lordóza, kód diagnózy: M40

Kontraindikácie

žiadne

Osteochondrózy. Perthesova choroba

Kód indikácie: XXVII/6,   Indikačná skupina: Choroby pohybového ústrojenstva (deti)

Typ úhrady poisťovňou: A, Doba liečby: 150 dní,   Liečbu predpisuje: ortopéd

Zoznam diagnóz

Osteochondróza chrbtice, kód diagnózy: M42

Osteonekróza, kód diagnózy: M87

Kontraindikácie

žiadne

Scheuermannova choroba, iné deformujúce dorzopatie

Kód indikácie: XXVII/7,   Indikačná skupina: Choroby pohybového ústrojenstva (deti)

Typ úhrady poisťovňou: A, Doba liečby: 21 - 28 dní,   Liečbu predpisuje: ortopéd, neurológ, lekár FBLR

Zoznam diagnóz

Osteochondróza chrbtice, kód diagnózy: M42

Iné deformujúce dorzopatie, kód diagnózy: M43

Kontraindikácie

žiadne

Chronické osteomyelitídy

Kód indikácie: XXVII/8,   Indikačná skupina: Choroby pohybového ústrojenstva (deti)

Typ úhrady poisťovňou: A, Doba liečby: 21 - 28 dní,   Liečbu predpisuje: ortopéd, chirurg

Zoznam diagnóz

Osteomyelitída, kód diagnózy: M86

Kontraindikácie

Stavy s fistulou.