Názov indikácie, stačí zadať len časť názvu, napríklad "reum"

Indikačná skupina Choroby obličiek a močových ciest (deti) vek < 18 rokov

Recidivujúce chronické netuberkulózne zápaly obličiek a močových ciest na funkčnom alebo anatomickom podklade

Kód indikácie: XXVIII/1,   Indikačná skupina: Choroby obličiek a močových ciest (deti)

Typ úhrady poisťovňou: A, Doba liečby: 21 - 28 dní,   Liečbu predpisuje: nefrológ, urológ

Zoznam diagnóz

Chronická tubulointersticiálna nefritída, kód diagnózy: N11

Tubulointersticiálna nefritída nešpecifikovaná ako akútna alebo chronická, kód diagnózy: N12

Obštrukčná a refluxová uropatia, kód diagnózy: N13

Tubulointersticiálne a tubulárne poruchy zavinené liekmi alebo ťažkými kovmi, kód diagnózy: N14

Iné renálne tubulointersticiálne choroby, kód diagnózy: N15

Renálne tubulointersticiálne choroby pri chorobách zatriedených inde, kód diagnózy: N16

Iné choroby obličiek a močovodov nezatriedené inde, kód diagnózy: N28

Kontraindikácie

Známky obličkovej nedostatočnosti s hladinou kreatinínu v sére presahujúcou 150 µmol/l.

Urolitiáza po operácii, po spontánnom odchode konkrementu, inoperabilné stavy

Kód indikácie: XXVIII/2,   Indikačná skupina: Choroby obličiek a močových ciest (deti)

Typ úhrady poisťovňou: A, Doba liečby: 21 - 28 dní,   Liečbu predpisuje: nefrológ, urológ

Zoznam diagnóz

Konkrement (kameň) obličky a močovodu - nephrolithiasis et ureterolithiasis, kód diagnózy: N20

Konkrement v dolných močových cestách, kód diagnózy: N21

Konkrement v močových cestách pri chorobách zatriedených inde, kód diagnózy: N22

Kontraindikácie

Lokalizácia kameňa s nebezpečenstvom kompletnej blokády močových ciest.

Chronické difúzne ochorenia obličiek (glomerulonefritída, lipoidná nefróza, nefropatie)

Kód indikácie: XXVIII/4,   Indikačná skupina: Choroby obličiek a močových ciest (deti)

Typ úhrady poisťovňou: A, Doba liečby: 21 - 28 dní,   Liečbu predpisuje: nefrológ

Zoznam diagnóz

Chytro progredujúci nefritický syndróm, kód diagnózy: N01

Návratná a pretrvávajúca hematúria, kód diagnózy: N02

Chronický nefritický syndróm, kód diagnózy: N03

Nefrotický syndróm, kód diagnózy: N04

Nešpecifikovaný nefritický syndróm, kód diagnózy: N05

Izolovaná proteinúria so špecifikovanými morfologickými zmenami, kód diagnózy: N06

Hereditárna nefropatia nezatriedená inde, kód diagnózy: N07

Glomerulárne choroby pri chorobách zatriedených inde, kód diagnózy: N08

Kontraindikácie

Vysoká a nevyrovnaná aktivita ochorenia so sklonom k vodnej a iontovej disbalancii, FW vyššia ako 50 mm/hod., hladina kreatinínu v sére presahujúca 150 µmol/l.