Názov indikácie, stačí zadať len časť názvu, napríklad "reum"

Indikačná skupina Choroby tráviaceho ústrojenstva (dospelí) vek 18 a viac

Zdĺhavé funkčné žalúdočné dyspepsie, benígne ochorenia pažeráka

Kód indikácie: III/1,   Indikačná skupina: Choroby tráviaceho ústrojenstva (dospelí)

Typ úhrady poisťovňou: C, Doba liečby: 21 dní,   Liečbu predpisuje: gastroenterológ, internista

Zoznam diagnóz

Zápal pažeráka - ezofagitída, kód diagnózy: K20

Gastroezofágová refluxová choroba, kód diagnózy: K21

Iné choroby pažeráka, kód diagnózy: K22

Dyspepsia, kód diagnózy: K30

Kontraindikácie

Ťažké poruchy výživy, malabsorbčný syndróm, opakované hematemézy a meléna, fajčenie. Ťažké poruchy výživy, malabsorbčný syndróm, opakované hematemézy a meléna, fajčenie.

Vredová choroba žalúdka, dvanástnika a bulbitída v štádiu upokojujúcej sa exacerbácie alebo remisie

Kód indikácie: III/2,   Indikačná skupina: Choroby tráviaceho ústrojenstva (dospelí)

Typ úhrady poisťovňou: C, Doba liečby: 21 dní,   Liečbu predpisuje: gastroenterológ, internista

Zoznam diagnóz

Žalúdkový vred - ulcus ventriculi, kód diagnózy: K25

Dvanástnikový vred - ulcus duodeni, kód diagnózy: K26

Peptický vred nešpecifikovanej lokalizácie, kód diagnózy: K27

Kontraindikácie

Stenózy a penetrácie, ťažké poruchy výživy, malabsorbčný syndróm, opakované hematemézy a meléna, fajčenie Ťažké poruchy výživy, malabsorbčný syndróm, opakované hematemézy a meléna, fajčenie.

Regionálna enterokolitída, Crohnova choroba

Kód indikácie: III/5,   Indikačná skupina: Choroby tráviaceho ústrojenstva (dospelí)

Typ úhrady poisťovňou: B, Doba liečby: dní,   Liečbu predpisuje: gastroenterológ

Zoznam diagnóz

Crohnova choroba [enteritis regionalis], kód diagnózy: K50

Kontraindikácie

Ťažké poruchy výživy, malabsorbčný syndróm, opakované hematemézy a meléna, fajčenie Ťažké poruchy výživy, malabsorbčný syndróm, opakované hematemézy a meléna, fajčenie.

Poznámka

Kúpeľnú starostlivosť možno pri tejto indikácii uhrádzať z prostriedkov verejného zdravotného poistenia najviac raz za dva roky.

Proktokolitída - stredne ťažká a ťažká forma vrátane pooperačných stavov v remisii, dokázaná rektoskopicky, prípadne kolonoskopicky

Kód indikácie: III/8,   Indikačná skupina: Choroby tráviaceho ústrojenstva (dospelí)

Typ úhrady poisťovňou: B, Doba liečby: 21 dní,   Liečbu predpisuje: chirurg, gastroenterológ

Zoznam diagnóz

Ulcerózna kolitída, kód diagnózy: K51

Kontraindikácie

Anus praeter naturalis, chronické parazitárne a bacilárne ochorenie čriev. Ťažké poruchy výživy, malabsorbčný syndróm, opakované hematemézy a meléna, fajčenie.

Poznámka

Kúpeľnú starostlivosť možno pri tejto indikácii uhrádzať z prostriedkov verejného zdravotného poistenia najviac raz za dva roky.

Chronické ochorenie žlčníka s litiázou alebo bez nej, ak nie je vhodná operácia a poruchy žlčových ciest podložené odborným nálezom

Kód indikácie: III/9,   Indikačná skupina: Choroby tráviaceho ústrojenstva (dospelí)

Typ úhrady poisťovňou: C, Doba liečby: 21 dní,   Liečbu predpisuje: gastroenterológ, internista

Zoznam diagnóz

Žlčové kamene - cholelithiasis, kód diagnózy: K80

Zápal žlčníka - cholecystitis, kód diagnózy: K81

Iné choroby žlčníka, kód diagnózy: K82

Iné choroby žlčových ciest, kód diagnózy: K83

Kontraindikácie

Obštrukcia kameňom, empyém žlčníka, cholangoitída, v anamnéze akútna pankreatitída s ikterom. Ťažké poruchy výživy, malabsorbčný syndróm, opakované hematemézy a meléna, fajčenie.

Stavy po akútnej pankreatitíde alebo exacerbácii pankreatitídy do 6 mesiacov po akútnej príhode alebo exacerbácii spojenej s ústavnou liečbou

Kód indikácie: III/13,   Indikačná skupina: Choroby tráviaceho ústrojenstva (dospelí)

Typ úhrady poisťovňou: A, Doba liečby: 21 dní,   Liečbu predpisuje: internista, chirurg, gastroenterológ

Zoznam diagnóz

Akútny zápal podžalúdkovej žľazy - pancreatitis acuta, kód diagnózy: K85

Kontraindikácie

Patologické zmeny žlčových ciest, časté exacerbácie pankreatitídy (táto kontraindikácia neplatí ak nie je možná operácia), pečeňová nedostatočnosť, etylizmus, drogová závislosť. Ťažké poruchy výživy, malabsorbčný syndróm, opakované hematemézy a meléna, fajčenie. Ťažké poruchy výživy, malabsorbčný syndróm, opakované hematemézy a meléna, fajčenie.

Chronická pankreatitída s preukázanou poruchou funkcie

Kód indikácie: III/14,   Indikačná skupina: Choroby tráviaceho ústrojenstva (dospelí)

Typ úhrady poisťovňou: B, Doba liečby: 21 dní,   Liečbu predpisuje: internista, gastroenterológ

Zoznam diagnóz

Iné choroby podžalúdkovej žľazy, kód diagnózy: K86

Kontraindikácie

Pečeňová nedostatočnosť , etylizmus, drogová závislosť, pokročilá malabsorpcia, častá exacerbácia pankreatitídy, cholangoitída, empyém žlčníka, cholelitiáza. (Kontraindikácia neplatí ak nie je možná operácia). Ťažké poruchy výživy, malabsorbčný syndróm, opakované hematemézy a meléna, fajčenie. Ťažké poruchy výživy, malabsorbčný syndróm, opakované hematemézy a meléna, fajčenie.

Poznámka

Kúpeľnú starostlivosť možno pri tejto indikácii uhrádzať z prostriedkov verejného zdravotného poistenia najviac raz za dva roky.