Názov indikácie, stačí zadať len časť názvu, napríklad "reum"

Indikačná skupina Choroby z poruchy látkovej výmeny a žliaz s vnútornou sekréciou (dospelí) vek 18 a viac

Stavy po operácii štítnej žľazy pre thyreotoxikózu do 6 mesiacov po operácii

Kód indikácie: IV/5,   Indikačná skupina: Choroby z poruchy látkovej výmeny a žliaz s vnútornou sekréciou (dospelí)

Typ úhrady poisťovňou: A, Doba liečby: 21 dní,   Liečbu predpisuje: internista, endokrinológ, chirurg

Zoznam diagnóz

Tyreotoxikóza - hypertyreóza, kód diagnózy: E05

Kontraindikácie

Ťažšie poškodenie kardiovaskulárneho ústrojenstva, malígna struma.

Diabetes mellitus - do 6 mesiacov po jeho zistení. Klasifikovaný podľa kritérií Svetovej zdravotníckej organizácie

Kód indikácie: IV/1,   Indikačná skupina: Choroby z poruchy látkovej výmeny a žliaz s vnútornou sekréciou (dospelí)

Typ úhrady poisťovňou: A, Doba liečby: 21 dní,   Liečbu predpisuje: diabetológ

Zoznam diagnóz

Diabetes mellitus závislý od inzulínu, kód diagnózy: E10

Diabetes mellitus nezávislý od inzulínu, kód diagnózy: E11

Kontraindikácie

Opakujúce sa ťažšie metabolické rozvraty.

Obezita do 55 rokov s poruchami metabolizmu /hyperlipoproteinémiou, poruchami glukózovej tolerancie alebo hyperurikémie/

Kód indikácie: IV/3,   Indikačná skupina: Choroby z poruchy látkovej výmeny a žliaz s vnútornou sekréciou (dospelí)

Typ úhrady poisťovňou: C, Doba liečby: 21 dní,   Liečbu predpisuje: diabetológ

Zoznam diagnóz

Tučnota - obezita, kód diagnózy: E66

Kontraindikácie

žiadne

Hyperlipoproteinémia II. až V. typu

Kód indikácie: IV/4,   Indikačná skupina: Choroby z poruchy látkovej výmeny a žliaz s vnútornou sekréciou (dospelí)

Typ úhrady poisťovňou: C, Doba liečby: 21 dní,   Liečbu predpisuje: diabetológ

Zoznam diagnóz

Iná nadmerná výživa, kód diagnózy: E67

Kontraindikácie

žiadne

Diabetes mellitus s komplikáciami (mikro- a makroangiopatie, neuropatie)

Kód indikácie: IV/2,   Indikačná skupina: Choroby z poruchy látkovej výmeny a žliaz s vnútornou sekréciou (dospelí)

Typ úhrady poisťovňou: B, Doba liečby: 21 dní,   Liečbu predpisuje: diabetológ

Zoznam diagnóz

Diabetes mellitus závislý od inzulínu, kód diagnózy: E10

Diabetes mellitus nezávislý od inzulínu, kód diagnózy: E11

Kontraindikácie

Diabetická nefropatia v stave retencie dusíkatých látok (hladina kreatinínu v sére vyššia ako 350 µmol/l).

Poznámka

Kúpeľnú starostlivosť možno pri tejto indikácii uhrádzať z prostriedkov verejného zdravotného poistenia najviac raz za dva roky.