Názov indikácie, stačí zadať len časť názvu, napríklad "reum"

Indikačná skupina Netuberkulózne choroby dýchacích ciest (dospelí) vek 18 a viac

Alergické nádchy preukázané alergologickým vyšetrením, sústavne odborne liečené

Kód indikácie: V/6,   Indikačná skupina: Netuberkulózne choroby dýchacích ciest (dospelí)

Typ úhrady poisťovňou: B, Doba liečby: 21 dní,   Liečbu predpisuje: alergológ, imunológ

Zoznam diagnóz

Vazomotorická a alergická nádcha (rinitída), kód diagnózy: J30

Kontraindikácie

Hnisavé zápaly vedľajších nosových dutín vyžadujúce chirurgickú liečbu. Kardiorespiračná nedostatočnosť, anatomické prekážky v dýchacích cestách, fajčenie. V celej skupine je možný pobyt v klimatickom mieste len raz ročne, t. j. v odbornom liečebnom ústave, alebo v kúpeľnej liečebni.

Hypertrofické zápaly alebo atrofické zmeny horných dýchacích ciest, sústavne odborne liečené

Kód indikácie: V/5,   Indikačná skupina: Netuberkulózne choroby dýchacích ciest (dospelí)

Typ úhrady poisťovňou: C, Doba liečby: 21 dní,   Liečbu predpisuje: otorinolaryngológ

Zoznam diagnóz

Chronický zápal nosa, nosohltana a hltana - rhinitis, nasopharyngitis et pharyngitis chronica, kód diagnózy: J31

Chronická laryngitída a laryngotracheitída, kód diagnózy: J37

Choroby hlasiviek a hrtana nezatriedené inde, kód diagnózy: J38

Kontraindikácie

Hnisavé zápaly vedľajších nosových dutín vyžadujúce chirurgickú liečbu. Kardiorespiračná nedostatočnosť, anatomické prekážky v dýchacích cestách, fajčenie. V celej skupine je možný pobyt v klimatickom mieste len raz ročne, t. j. v odbornom liečebnom ústave, alebo v kúpeľnej liečebni.

Chronické sínusitídy a sinobronchitídy, sústavne odborne liečené

Kód indikácie: V/7,   Indikačná skupina: Netuberkulózne choroby dýchacích ciest (dospelí)

Typ úhrady poisťovňou: C, Doba liečby: 21 dní,   Liečbu predpisuje: otorinolaryngológ, pneumológ, ftizeológ

Zoznam diagnóz

Chronický zápal prinosových dutín - sinusitis, kód diagnózy: J32

Kontraindikácie

Hnisavé zápaly vedľajších nosových dutín vyžadujúce chirurgickú liečbu. Kardiorespiračná nedostatočnosť, anatomické prekážky v dýchacích cestách, fajčenie. V celej skupine je možný pobyt v klimatickom mieste len raz ročne, t. j. v odbornom liečebnom ústave, alebo v kúpeľnej liečebni.

Chronická bronchitída, sústavne odborne liečená

Kód indikácie: V/1,   Indikačná skupina: Netuberkulózne choroby dýchacích ciest (dospelí)

Typ úhrady poisťovňou: B, Doba liečby: 21 dní,   Liečbu predpisuje: internista, pneumológ, ftizeológ, alergológ, imunológ

Zoznam diagnóz

Jednoduchá a mukopurulentná chronická bronchitída, kód diagnózy: J41

Nešpecifikovaná chronická bronchitída, kód diagnózy: J42

Kontraindikácie

Chronické cor pulmonale. Kardiorespiračná nedostatočnosť, anatomické prekážky v dýchacích cestách, fajčenie. V celej skupine je možný pobyt v klimatickom mieste len raz ročne, t. j. v odbornom liečebnom ústave, alebo v kúpeľnej liečebni.

Poznámka

Kúpeľnú starostlivosť možno pri tejto indikácii uhrádzať z prostriedkov verejného zdravotného poistenia najviac raz za dva roky.

Bronchiálna astma v pokojnom stave, sústavne odborne liečená

Kód indikácie: V/2,   Indikačná skupina: Netuberkulózne choroby dýchacích ciest (dospelí)

Typ úhrady poisťovňou: B, Doba liečby: 21 dní,   Liečbu predpisuje: internista, pneumológ, ftizeológ, alergológ, imunológ

Zoznam diagnóz

Astma - záduch, kód diagnózy: J45

Kontraindikácie

Chronické cor pulmonale. Kardiorespiračná nedostatočnosť, anatomické prekážky v dýchacích cestách, fajčenie. V celej skupine je možný pobyt v klimatickom mieste len raz ročne, t. j. v odbornom liečebnom ústave, alebo v kúpeľnej liečebni.

Poznámka

Kúpeľnú starostlivosť možno pri tejto indikácii uhrádzať z prostriedkov verejného zdravotného poistenia najviac raz za dva roky.

Pľúcne fibrózy, sústavne odborne liečené

Kód indikácie: V/9,   Indikačná skupina: Netuberkulózne choroby dýchacích ciest (dospelí)

Typ úhrady poisťovňou: B, Doba liečby: 21 dní,   Liečbu predpisuje: internista, pneumológ, ftizeológ

Zoznam diagnóz

Pneumokonióza baníkov uhoľných baní, kód diagnózy: J60

Silikóza, kód diagnózy: J62

Choroby dýchacej sústavy zapríčinené vdychovaním chemikálií, plynov, dymov a výparov, kód diagnózy: J68

Kontraindikácie

Kardiorespiračná nedostatočnosť, anatomické prekážky v dýchacích cestách, fajčenie. V celej skupine je možný pobyt v klimatickom mieste len raz ročne, t. j. v odbornom liečebnom ústave, alebo v kúpeľnej liečebni.

Bronchiálna astma s frekvenciou záchvatov priemerne aspoň raz mesačne sústavne odborne liečená, pokiaľ sú hodnoty FEV l/s hraničné alebo nižšie ako 60 % náležitej hodnoty

Kód indikácie: V/3,   Indikačná skupina: Netuberkulózne choroby dýchacích ciest (dospelí)

Typ úhrady poisťovňou: A, Doba liečby: 21 - 28 dní,   Liečbu predpisuje: internista, pneumológ, ftizeológ, alergológ, imunológ

Zoznam diagnóz

Astma - záduch, kód diagnózy: J45

Kontraindikácie

Chronické cor pulmonale. Kardiorespiračná nedostatočnosť, anatomické prekážky v dýchacích cestách, fajčenie. V celej skupine je možný pobyt v klimatickom mieste len raz ročne, t. j. v odbornom liečebnom ústave, alebo v kúpeľnej liečebni.