Názov indikácie, stačí zadať len časť názvu, napríklad "reum"

Indikačná skupina Nervové choroby (dospelí) vek 18 a viac

Chabé obrny (okrem poúrazových) vrátane poinfekčných polyradikuloneuritíd do 12 mesiacov po odoznení akútneho štádia

Kód indikácie: VI/1,   Indikačná skupina: Nervové choroby (dospelí)

Typ úhrady poisťovňou: A, Doba liečby: 28 dní,   Liečbu predpisuje: neurológ, lekár FBLR, infektológ

Zoznam diagnóz

Iné vírusové horúčky prenášané článkonožcami nezatriedené inde, kód diagnózy: A93

Poruchy nervových koreňov a spletí, kód diagnózy: G54

Kompresie nervových koreňov a spletí pri chorobách zatriedených inde, kód diagnózy: G55

Mononeuropatie hornej končatiny, kód diagnózy: G56

Mononeuropatie dolnej končatiny, kód diagnózy: G57

Iné mononeuropatie, kód diagnózy: G58

Mononeuropatia pri chorobách zatriedených inde, kód diagnózy: G59

Zápalová polyneuropatia, kód diagnózy: G61

Kontraindikácie

Vážne psychické poruchy, nemožnosť záťaže pacienta rehabilitačnou liečbou.

Poznámka

Kúpeľnú starostlivosť možno pri tejto indikácii uhrádzať z prostriedkov verejného zdravotného poistenia najviac raz za dva roky.

Zápalové ochorenia centrálneho nervstva (stavy po meningoencefalitídach a po myelitídach) po skončení akútneho obdobia, ak sú prítomné spasticko-paretické prejavy do 12 mesiacov po vzniku ochorenia

Kód indikácie: VI/4,   Indikačná skupina: Nervové choroby (dospelí)

Typ úhrady poisťovňou: A, Doba liečby: 28 dní,   Liečbu predpisuje: neurológ, infektológ

Zoznam diagnóz

Bakteriálny zápal mozgových plien (meningitis) nezatriedený inde, kód diagnózy: G00

Zápal mozgových plien (meningitis) pri bakteriálnych chorobách zatriedených inde, kód diagnózy: G01

Zápal mozgových plien (meningitis) pri iných infekčných a parazitárnych chorobách zatriedených inde, kód diagnózy: G02

Zápal mozgových plien (meningitis) vyvolaný inými chorobách zatriedených inde a nešpecifikovanými príčinami, kód diagnózy: G03

Zápal mozgu, miechy, mozgu aj miechy - encephalitis, myelitis a encephalomyelitis, kód diagnózy: G04

Zápal mozgu, miechy, mozgu aj miechy - encephalitis, myelitis a encephalomyelitis pri chorobách zatriedených inde, kód diagnózy: G05

Vnútrolebkový a vnútrochrbticový absces a granulóm pri chorobách zatriedených inde, kód diagnózy: G07

Vnútrolebkový a vnútrochrbticový zápal žíl a zápal žíl s krvnou zrazeninou - intrakraniálna a intraspinálna flebitída a tromboflebitída, kód diagnózy: G08

Neskoré následky zápalových chorôb centrálneho nervového systému, kód diagnózy: G09

Kontraindikácie

Vážne psychické poruchy, nemožnosť záťaže pacienta rehabilitačnou liečbou.

Parkinsonova choroba. Iné degeneratívne choroby bazálnych ganglií

Kód indikácie: VI/12,   Indikačná skupina: Nervové choroby (dospelí)

Typ úhrady poisťovňou: B, Doba liečby: 21 dní,   Liečbu predpisuje: neurológ, lekár FBLR

Zoznam diagnóz

Parkinsonova choroba, kód diagnózy: G20

Iné degeneratívne choroby bazálnych ganglií, kód diagnózy: G23

Kontraindikácie

Vážne psychické poruchy, nemožnosť záťaže pacienta rehabilitačnou liečbou.

Poznámka

Kúpeľnú starostlivosť možno pri tejto indikácii uhrádzať z prostriedkov verejného zdravotného poistenia najviac raz za dva roky.

Roztrúsená skleróza a iné demyelinizačné ochorenia v štádiu bez príhody, sústavne odborne liečené, so zachovanou schopnosťou sebaobsluhy

Kód indikácie: VI/8,   Indikačná skupina: Nervové choroby (dospelí)

Typ úhrady poisťovňou: B, Doba liečby: 21 dní,   Liečbu predpisuje: neurológ, lekár FBLR

Zoznam diagnóz

Roztrúsená skleróza - sclerosis multiplex, kód diagnózy: G35

Iné demyelinizačné choroby centrálneho nervového systému, kód diagnózy: G37

Kontraindikácie

Výrazná ataxia, pokročilé plegické stavy, príhody opakujúce sa do 1 roku. Vážne psychické poruchy, nemožnosť záťaže pacienta rehabilitačnou liečbou.

Poznámka

Kúpeľnú starostlivosť možno pri tejto indikácii uhrádzať z prostriedkov verejného zdravotného poistenia najviac raz za dva roky.

Chabé obrny (okrem poúrazových) a stavy po poliomyelitíde

Kód indikácie: VI/2,   Indikačná skupina: Nervové choroby (dospelí)

Typ úhrady poisťovňou: B, Doba liečby: 21 dní,   Liečbu predpisuje: neurológ, lekár FBLR

Zoznam diagnóz

Poruchy nervových koreňov a spletí, kód diagnózy: G54

Kontraindikácie

Vážne psychické poruchy, nemožnosť záťaže pacienta rehabilitačnou liečbou.

Poznámka

Kúpeľnú starostlivosť možno pri tejto indikácii uhrádzať z prostriedkov verejného zdravotného poistenia najviac raz za dva roky.

Polyneuropatie s paretickými prejavmi

Kód indikácie: VI/3,   Indikačná skupina: Nervové choroby (dospelí)

Typ úhrady poisťovňou: C, Doba liečby: 21 dní,   Liečbu predpisuje: neurológ, lekár FBLR

Zoznam diagnóz

Polyneuropatia pri chorobách zatriedených inde, kód diagnózy: G63

Kontraindikácie

Vážne psychické poruchy, nemožnosť záťaže pacienta rehabilitačnou liečbou.

Nervovosvalové degeneratívne choroby

Kód indikácie: VI/9,   Indikačná skupina: Nervové choroby (dospelí)

Typ úhrady poisťovňou: B, Doba liečby: 21 dní,   Liečbu predpisuje: neurológ

Zoznam diagnóz

Myasthenia gravis a iné poruchy nervovosvalovej platničky, kód diagnózy: G70

Primárne poruchy svalov, kód diagnózy: G71

Iné myopatie, kód diagnózy: G72

Poruchy nervovosvalovej platničky a svalu pri chorobách zatriedených inde, kód diagnózy: G73

Kontraindikácie

Paroxyzmálne svalové obrny, prejavy kardiálnej insuficiencie. Vážne psychické poruchy, nemožnosť záťaže pacienta rehabilitačnou liečbou.

Poznámka

V návrhu je nutné uviesť výsledok kardiologického vyšetrenia. Kúpeľnú starostlivosť možno pri tejto indikácii uhrádzať z prostriedkov verejného zdravotného poistenia najviac raz za dva roky.

Detská mozgová obrna, ak sú predpoklady ďalšieho zlepšenia funkcie

Kód indikácie: VI/11,   Indikačná skupina: Nervové choroby (dospelí)

Typ úhrady poisťovňou: B, Doba liečby: 21 dní,   Liečbu predpisuje: neurológ, lekár FBLR

Zoznam diagnóz

Detské mozgové ochrnutie, kód diagnózy: G80

Kontraindikácie

Vážne psychické poruchy, nemožnosť záťaže pacienta rehabilitačnou liečbou.

Poznámka

Kúpeľnú starostlivosť možno pri tejto indikácii uhrádzať z prostriedkov verejného zdravotného poistenia najviac raz za dva roky.

Syringomyelia s paretickými prejavmi, sústavne odborne liečená

Kód indikácie: VI/10,   Indikačná skupina: Nervové choroby (dospelí)

Typ úhrady poisťovňou: B, Doba liečby: 21 dní,   Liečbu predpisuje: neurológ

Zoznam diagnóz

Iné choroby miechy, kód diagnózy: G95

Kontraindikácie

Poruchy dýchacie a hltacie. Vážne psychické poruchy, nemožnosť záťaže pacienta rehabilitačnou liečbou.

Poznámka

Kúpeľnú starostlivosť možno pri tejto indikácii uhrádzať z prostriedkov verejného zdravotného poistenia najviac raz za dva roky.

Hemiparézy a paraparézy cievneho pôvodu po odznení akútneho štádia od 12 do 24 mesiacov od vzniku, ak je predpoklad, že kúpeľné liečenie prispeje k obnoveniu a udržaniu pracovnej schopnosti a sebaobsluhy

Kód indikácie: VI/6,   Indikačná skupina: Nervové choroby (dospelí)

Typ úhrady poisťovňou: B, Doba liečby: 21 dní,   Liečbu predpisuje: neurológ, lekár FBLR, internista

Zoznam diagnóz

Subarachnoidálne krvácanie, kód diagnózy: I60

Subarachnoidálne krvácanie, kód diagnózy: I60

Mozgové - intracerebrálne - krvácanie, kód diagnózy: I61

Iné neúrazové vnútrolebkové krvácanie, kód diagnózy: I62

Mozgový infarkt, kód diagnózy: I63

Neskoré následky cievnych mozgových chorôb, kód diagnózy: I69

Kontraindikácie

Opakovanie náhlej cievnej mozgovej príhody viac ako dva razy, pokojová alebo nočná dýchavica, chronické edémy s hepatomegáliou, recidívy hemiparézy do 1 roku od prvej príhody ochorenia, nebezpečenstvo embolizácie, ťažké fatické poruchy, najmä percepčné. Fajčenie. Vážne psychické poruchy, nemožnosť záťaže pacienta rehabilitačnou liečbou.

Poznámka

U každého chorého je pred podaním návrhu nutná konzultácia internistu, ktorý sa vyjadrí o možnosti zaťaženia liečebnou telesnou výchovou z hľadiska kardiovaskulárneho aparátu.

Hemiparézy a paraparézy cievneho pôvodu po doznení akútneho štádia do 12 mesiacov od vzniku bez výraznejších psychických zmien a s prejavmi obnovujúcej sa funkcie

Kód indikácie: VI/5,   Indikačná skupina: Nervové choroby (dospelí)

Typ úhrady poisťovňou: A, Doba liečby: 28 dní,   Liečbu predpisuje: neurológ, lekár FBLR, internista

Zoznam diagnóz

Subarachnoidálne krvácanie, kód diagnózy: I60

Kontraindikácie

Opakovanie náhlej cievnej mozgovej príhody viac ako dva razy, pokojová alebo nočná dýchavica, chronické edémy s hepatomegáliou, recidívy hemiparézy do 1 roku od prvej príhody ochorenia, nebezpečenstvo embolizácie, ťažké fatické poruchy, najmä percepčné. Fajčenie. Vážne psychické poruchy, nemožnosť záťaže pacienta rehabilitačnou liečbou.

Poznámka

U každého chorého je pred podaním návrhu nutná konzultácia internistu, ktorý sa vyjadrí o možnosti zaťaženia liečebnou telesnou výchovou z hľadiska kardiovaskulárneho aparátu.