Názov indikácie, stačí zadať len časť názvu, napríklad "reum"

Indikačná skupina Choroby pohybového ústrojenstva (dospelí) vek 18 a viac

Reaktívne a druhotné artritídy (napr. poinfekčné) trvajúce dlhšie ako 6 mesiacov, pri infekčných po sanácii fokusov, sústavne liečené.

Kód indikácie: VII/4,   Indikačná skupina: Choroby pohybového ústrojenstva (dospelí)

Typ úhrady poisťovňou: B, Doba liečby: 21 dní,   Liečbu predpisuje: reumatológ, lekár FBLR

Zoznam diagnóz

Priame infekcie kĺbu pri infekčných a parazitárnych chorobách zatriedených inde, kód diagnózy: M01

Poinfekčné a reaktívne artropatie pri chorobách zatriedených inde, kód diagnózy: M03

Iné artritídy, kód diagnózy: M13

Kontraindikácie

Tuberkulózne artritídy a artritídy vysokoaktívne, zatiaľ nestabilizované liečbou.

Reumatoidná artritída a jej varianty, psoriatická artritída, kĺbový syndróm Reiterovej choroby s funkčným postihnutím, sústavne liečené

Kód indikácie: VII/1,   Indikačná skupina: Choroby pohybového ústrojenstva (dospelí)

Typ úhrady poisťovňou: B, Doba liečby: 21 dní,   Liečbu predpisuje: reumatológ

Zoznam diagnóz

Reaktívne artropatie, kód diagnózy: M02

Séropozitívna reumatoidná artritída, kód diagnózy: M05

Iná reumatoidná artritída, kód diagnózy: M06

Psoriatické a enteropatické artropatie, kód diagnózy: M07

Juvenilná artritída, kód diagnózy: M08

Juvenilná artritída pri chorobách zatriedených inde, kód diagnózy: M09

Lámka - arthritis urica, kód diagnózy: M10

Kontraindikácie

Vysoká aktivita nestabilizovaná primeranou liečbou, ťažšie viscerálne postihnutia, ťažšie prejavy nežiaducich účinkov liekov.

Artrózy sprevádzané funkčnou poruchou, sústavne liečené, a artropatie pri metabolických poruchách

Kód indikácie: VII/6,   Indikačná skupina: Choroby pohybového ústrojenstva (dospelí)

Typ úhrady poisťovňou: B, Doba liečby: 21 dní,   Liečbu predpisuje: ortopéd, reumatológ, lekár FBLR

Zoznam diagnóz

Iné kryštálové artropatie, kód diagnózy: M11

Artropatie pri iných chorobách zatriedených inde, kód diagnózy: M14

Polyartróza, kód diagnózy: M15

Gonartróza [artróza kolenného kĺbu], kód diagnózy: M17

Artróza prvého karpometakarpálneho kĺbu, kód diagnózy: M18

Iné artrózy, kód diagnózy: M19

Lámka - arthritis urica, kód diagnózy: M10

Kontraindikácie

Deštrukcia kĺbov s hrubšou poruchou osi, nestabilizovaná osteonekróza, výrazné príznaky druhotnej iritácie. Ťažký varikózny syndróm so žilovou nedostatočnosťou.

Poznámka

Kúpeľnú starostlivosť možno pri tejto indikácii uhrádzať z prostriedkov verejného zdravotného poistenia najviac raz za dva roky.

Hemofilická artropatia

Kód indikácie: VII/10,   Indikačná skupina: Choroby pohybového ústrojenstva (dospelí)

Typ úhrady poisťovňou: B, Doba liečby: 21 dní,   Liečbu predpisuje: reumatológ, ortopéd, lekár FBLR. Kúpeľný návrh potvrdzuje vždy hematológ

Zoznam diagnóz

Iné špecifické artropatie, kód diagnózy: M12

Kontraindikácie

žiadne

Poznámka

Z hematologického hľadiska stav musí byť úplne kompenzovaný a do kúpeľného zariadenia si pacient donesie so sebou adektvátne množstvo substitučnej liečby.

Koxartróza od II. štádia s funkčným postihnutím, sústavne liečená.

Kód indikácie: VII/5,   Indikačná skupina: Choroby pohybového ústrojenstva (dospelí)

Typ úhrady poisťovňou: B, Doba liečby: 21 dní,   Liečbu predpisuje: ortopéd, reumatológ, lekár FBLR

Zoznam diagnóz

Koxartróza [artróza bedrového kĺbu], kód diagnózy: M16

Kontraindikácie

Výrazne progredujúci proces s rýchlym vývojom rtg zmien, nestabilizovaná osteonekróza hlavíc alebo acetabula. Neschopnosť samostatného pohybu.

Poznámka

Kúpeľnú starostlivosť možno pri tejto indikácii uhrádzať z prostriedkov verejného zdravotného poistenia najviac raz za dva roky.

Vertebrogénny syndróm s prechodnými bolestivými poruchami chrbtice, sústavne liečený

Kód indikácie: VII/7,   Indikačná skupina: Choroby pohybového ústrojenstva (dospelí)

Typ úhrady poisťovňou: B, Doba liečby: 21 dní,   Liečbu predpisuje: ortopéd, reumatológ, neurológ, lekár FBLR

Zoznam diagnóz

Kyfóza a lordóza, kód diagnózy: M40

Iné deformujúce dorzopatie, kód diagnózy: M43

Spondylóza, kód diagnózy: M47

Iné spondylopatie, kód diagnózy: M48

Spondylopatie pri chorobách zatriedených inde, kód diagnózy: M49

Poruchy krčných medzistavcových platničiek, kód diagnózy: M50

Kontraindikácie

Kompresívny radikulárny syndróm

Poznámka

Kúpeľnú starostlivosť možno pri tejto indikácii uhrádzať z prostriedkov verejného zdravotného poistenia najviac raz za dva roky.

Skoliózy idiopatické a inej etiológie so zakrivením 20 stupňov a viac podľa Cobba, doložené popisom rtg snímky, do 25 rokov veku, sústavne liečené v ortopedickej alebo rehabilitačnej ambulancii.

Kód indikácie: VII/3,   Indikačná skupina: Choroby pohybového ústrojenstva (dospelí)

Typ úhrady poisťovňou: B, Doba liečby: 21 dní,   Liečbu predpisuje: ortopéd, lekár FBLR

Zoznam diagnóz

Skolióza, kód diagnózy: M41

Kontraindikácie

Funkčné skoliotické držanie bez morfologických zmien na rtg.

Poznámka

Kúpeľnú starostlivosť možno pri tejto indikácii uhrádzať z prostriedkov verejného zdravotného poistenia najviac raz za dva roky.

Ankylotizujúca spondylartritída (Bechterevova choroba) a ostatné séronegatívne spondylartritídy s funkčným postihnutím, sústavne liečené

Kód indikácie: VII/2,   Indikačná skupina: Choroby pohybového ústrojenstva (dospelí)

Typ úhrady poisťovňou: B, Doba liečby: 21 dní,   Liečbu predpisuje: reumatológ, lekár FBLR

Zoznam diagnóz

Spondylitis ankylosans, kód diagnózy: M45

Iné zápalové spondylopatie, kód diagnózy: M46

Kontraindikácie

Vysoká aktivita nestabilizovaná primeranou liečbou. Deštrukčné zmeny bederných zhybov s podstatným obmedzením hybnosti.Ťažšie viscerálne postihnutia, ťažšie prejavy nežiaducich účinkov liekov.