Názov indikácie, stačí zadať len časť názvu, napríklad "reum"

Indikačná skupina Choroby obličiek a močových ciest (dospelí) vek 18 a viac

Obojstranná nefrolitiáza, ktorá nie je indikovaná na operačnú liečbu, cystínová nefrolitiáza

Kód indikácie: VIII/4,   Indikačná skupina: Choroby obličiek a močových ciest (dospelí)

Typ úhrady poisťovňou: B, Doba liečby: 21 dní,   Liečbu predpisuje: urológ, nefrológ

Zoznam diagnóz

Iné poruchy metabolizmu aminokyselín, kód diagnózy: E72

Konkrement (kameň) obličky a močovodu - nephrolithiasis et ureterolithiasis, kód diagnózy: N20

Kontraindikácie

Stavy spojené s mestnaním moča pre prekážku v močových cestách a reziduá v močovom mechúre viac ako 30 ml, sprievodná hypertenzia nad 16 kPa (120 mm Hg) diastolického tlaku, hodnota kreatinínu v sére nad 350 µmol/l, píšťaly v operačnej rane. V prípade hemodialyzovaných pacientov je možné ich zaradenie do kúpeľnej starostlivosti len ak je počas pobytu v kúpeľnom zariadení hemodialýza zabezpečená a príslušnou zdravotnou poisťovňou pacienta schválená úhrada hemodialyzačného procesu.

Netuberkulózne recidivujúce, zdĺhavé zápaly močových ciest

Kód indikácie: VIII/1,   Indikačná skupina: Choroby obličiek a močových ciest (dospelí)

Typ úhrady poisťovňou: C, Doba liečby: 21 dní,   Liečbu predpisuje: urológ, nefrológ

Zoznam diagnóz

Glomerulárne choroby pri chorobách zatriedených inde, kód diagnózy: N08

Chronická tubulointersticiálna nefritída, kód diagnózy: N11

Tubulointersticiálna nefritída nešpecifikovaná ako akútna alebo chronická, kód diagnózy: N12

Obštrukčná a refluxová uropatia, kód diagnózy: N13

Tubulointersticiálne a tubulárne poruchy zavinené liekmi alebo ťažkými kovmi, kód diagnózy: N14

Iné renálne tubulointersticiálne choroby, kód diagnózy: N15

Renálne tubulointersticiálne choroby pri chorobách zatriedených inde, kód diagnózy: N16

Cystitída, kód diagnózy: N30

Kontraindikácie

Stavy spojené s mestnaním moča pre prekážku v močových cestách a reziduá v močovom mechúre viac ako 30 ml, sprievodná hypertenzia nad 16 kPa (120 mm Hg) diastolického tlaku, hodnota kreatinínu v sére nad 350 µmol/l, píšťaly v operačnej rane. V prípade hemodialyzovaných pacientov je možné ich zaradenie do kúpeľnej starostlivosti len ak je počas pobytu v kúpeľnom zariadení hemodialýza zabezpečená a príslušnou zdravotnou poisťovňou pacienta schválená úhrada hemodialyzačného procesu.

Drobná urolitiáza so spontánnymi odchodmi kamienkov bez dokázateľného hromadenia moču v horných močových cestách. Urátová litiáza vhodná na konzervatívnu liečbu

Kód indikácie: VIII/3,   Indikačná skupina: Choroby obličiek a močových ciest (dospelí)

Typ úhrady poisťovňou: C, Doba liečby: 21 dní,   Liečbu predpisuje: urológ, nefrológ

Zoznam diagnóz

Konkrement (kameň) obličky a močovodu - nephrolithiasis et ureterolithiasis, kód diagnózy: N20

Konkrement v dolných močových cestách, kód diagnózy: N21

Kontraindikácie

Stavy spojené s mestnaním moča pre prekážku v močových cestách a reziduá v močovom mechúre viac ako 30 ml, sprievodná hypertenzia nad 16 kPa (120 mm Hg) diastolického tlaku, hodnota kreatinínu v sére nad 350 µmol/l, píšťaly v operačnej rane. V prípade hemodialyzovaných pacientov je možné ich zaradenie do kúpeľnej starostlivosti len ak je počas pobytu v kúpeľnom zariadení hemodialýza zabezpečená a príslušnou zdravotnou poisťovňou pacienta schválená úhrada hemodialyzačného procesu.

Zdĺhavá pyelonefritída v solitárnej obličke, neindikovaná pre operačnú liečbu, cystické ochorenie obličiek, nefrokalcinóza s výnimkou neliečenej hyperparatyreózy

Kód indikácie: VIII/2,   Indikačná skupina: Choroby obličiek a močových ciest (dospelí)

Typ úhrady poisťovňou: B, Doba liečby: 21 dní,   Liečbu predpisuje: urológ, internista, nefrológ

Zoznam diagnóz

Iné choroby obličiek a močovodov nezatriedené inde, kód diagnózy: N28

Iné choroby obličiek a močovodov pri chorobách zatriedených inde, kód diagnózy: N29

Agenéza a iné redukčné defekty obličiek, kód diagnózy: Q60

Cystická choroba obličiek, kód diagnózy: Q61

Vrodené obštrukčné chyby obličkovej panvičky a vrodené chyby močovodu, kód diagnózy: Q62

Iné vrodené chyby obličiek, kód diagnózy: Q63

Chronická tubulointersticiálna nefritída, kód diagnózy: N11

Kontraindikácie

Stavy spojené s mestnaním moča pre prekážku v močových cestách a reziduá v močovom mechúre viac ako 30 ml, sprievodná hypertenzia nad 16 kPa (120 mm Hg) diastolického tlaku, hodnota kreatinínu v sére nad 350 µmol/l, píšťaly v operačnej rane. V prípade hemodialyzovaných pacientov je možné ich zaradenie do kúpeľnej starostlivosti len ak je počas pobytu v kúpeľnom zariadení hemodialýza zabezpečená a príslušnou zdravotnou poisťovňou pacienta schválená úhrada hemodialyzačného procesu.

Prostatitída, prostatovezikulitída, chronická uretritída, sústavne odborne liečené, stavy po prostatektómii

Kód indikácie: VIII/7,   Indikačná skupina: Choroby obličiek a močových ciest (dospelí)

Typ úhrady poisťovňou: C, Doba liečby: 21 dní,   Liečbu predpisuje: urológ, nefrológ

Zoznam diagnóz

Uretritída a uretrálny syndróm, kód diagnózy: N34

Zápalové choroby prostaty, kód diagnózy: N41

Iné choroby prostaty, kód diagnózy: N42

Stav po transplantácii orgánu a tkaniva, kód diagnózy: Z94

Kontraindikácie

Stavy spojené s mestnaním moča pre prekážku v močových cestách a reziduá v močovom mechúre viac ako 30 ml, sprievodná hypertenzia nad 16 kPa (120 mm Hg) diastolického tlaku, hodnota kreatinínu v sére nad 350 µmol/l, píšťaly v operačnej rane. V prípade hemodialyzovaných pacientov je možné ich zaradenie do kúpeľnej starostlivosti len ak je počas pobytu v kúpeľnom zariadení hemodialýza zabezpečená a príslušnou zdravotnou poisťovňou pacienta schválená úhrada hemodialyzačného procesu.