Názov indikácie, stačí zadať len časť názvu, napríklad "reum"

Indikačná skupina Duševné choroby (dospelí) vek 18 a viac

Neurózy a iné nepsychotické reaktívne poruchy po intenzívnej systematickej psychiatrickej liečbe

Kód indikácie: IX/1,   Indikačná skupina: Duševné choroby (dospelí)

Typ úhrady poisťovňou: C, Doba liečby: 21 dní,   Liečbu predpisuje: psychiater

Zoznam diagnóz

Fóbicko-anxiózne poruchy, kód diagnózy: F40

Iné úzkostné poruchy, kód diagnózy: F41

Obsesívno-kompulzívna porucha, kód diagnózy: F42

Reakcia na ťažký stres a adaptačné poruchy, kód diagnózy: F43

Kontraindikácie

Účelové reaktívne stavy Disociálne správanie, stavy vyžadujúce ústavné psychiatrické liečenie, suicidálne tendencie, závislosť na návykových látkach, rozvinuté stavy demencie, poruchy vedomia.

Poznámka

Kúpeľnú starostlivosť možno pri tejto indikácii uhrádzať z prostriedkov verejného zdravotného poistenia najviac raz za dva roky.

Pseudoneurotické štádiá rozvíjajúcich sa organických psychosyndrómov po intenzívnej psychiatrickej liečbe

Kód indikácie: IX/2,   Indikačná skupina: Duševné choroby (dospelí)

Typ úhrady poisťovňou: C, Doba liečby: 21 dní,   Liečbu predpisuje: psychiater

Zoznam diagnóz

Fóbicko-anxiózne poruchy, kód diagnózy: F40

Iné úzkostné poruchy, kód diagnózy: F41

Obsesívno-kompulzívna porucha, kód diagnózy: F42

Reakcia na ťažký stres a adaptačné poruchy, kód diagnózy: F43

Kontraindikácie

Pokojová alebo nočná dušnosť, klinické prejavy stázy vo veľkom obehu, malígna hypertenzia,stavy po mozgových príhodách s ťažkou poruchou hybnosti. Disociálne správanie, stavy vyžadujúce ústavné psychiatrické liečenie, suicidálne tendencie, závislosť na návykových látkach, rozvinuté stavy demencie, poruchy vedomia.